Her skal vikinglandet ligge

Mange vet at den planlagte fornøyelsesparken ”Thor’s Rike” er tenkt å ligge i Sveio, men kanskje ikke nøyaktig hvor? Denne videoen viser ganske nøyaktig hvor i Sveio vikinglandet er tenkt å ligge. Innledningsvis ble det utredet fire ulike tomtevalg i kommunene… Les mer

Norges eneste riksmonument

Harald Hårfagre var vikingkongen som samlet Norge til ett rike. I forrige århundre mente man å kunne påvise den gravhaugen som var beskrevet hos Snorre. Og over denne haugen ble Riksmonumentet over Norges Samling reist i 1872, ved tusenårsfesten for Norges… Les mer

Sveio-høvdingen som ga navn til Island

Visste du at det var en vikinghøvding fra Sveio som ga navn til Island? På slutten av 800-tallet bodde vikinghøvdingen Floke Vilgerdson innerst i Viksefjorden i Sveio. På denne tiden styrte kong Harald Hårfagre, og han la sterke bånd på både folk og… Les mer