Her skal vikinglandet ligge

Mange vet at den planlagte fornøyelsesparken ”Thor’s Rike” er tenkt å ligge i Sveio, men kanskje ikke nøyaktig hvor? Denne videoen viser ganske nøyaktig hvor i Sveio vikinglandet er tenkt å ligge.

Innledningsvis ble det utredet fire ulike tomtevalg i kommunene Bokn, Karmøy, Tysvær og Sveio. Analysen konkluderte med valg av Bjelland-området i Sveio. Bjelland oppfylte flere kriterier: Nærhet til Haugesund og E39, hovedveien mellom Stavanger og Bergen, gode muligheten for synergier i området, tilgjengelighet til tomteareal og eksisterende infrastruktur. Sveio kommune viste dessuten tidlig politisk vilje til å legge forholdene så godt som mulig til rette for at ”Thor’s Rike” skulle kunne bli en realitet.

Området Bjelland ligger like nord for Sveio sentrum, og det er satt av et samlet tomteareal på ca 1200 mål. Selve Thor’s Rike blir på ca 300 mål med tilstøtende parkerings- og trafikkareal på 100 mål. I tillegg er det avsatt 100 mål til hotell/resortutbygging, ca 40 mål til hytte/resortutbygging og ca 300 mål mellom park og parkering til bolig-, nærings- og øvrige utviklingsformål. De resterende 200 målene er reserveareal for fremtidig utvikling.

Arbeidet med finansieringen av Vikinglandet ”Thor’s Rike” pågår for fullt, og håpet er at første spadetak kan tas i 2019.

 

Video:

https://vimeo.com/124908935