Bli kjent med gamle Sviða

Vikinglandet ”Thor’s Rike” skal ligge på Bjelland i Sveio kommune, en av de raskest voksende kommunene i regionen vår.

Sveio er den sydligste kommunen i Hordaland, og strekker seg over hele 246 kvadratkilometer med saltvann på alle kanter så nær som i sør. Her grenser kommunen til Haugesund og Tysvær, mens den over fjorden i vest grenser til Bømlo, over fjorden i nord til Stord og over Ålfjorden i øst til Vindafjord. På grunn av sin plassering ved grensen til Rogaland regnes Sveio både som en del av regionene Sunnhordland og Haugalandet.

Fra Sviða og Sveen til Sveio

Området har vært bosatt siden steinalderen, og siden halvøya ligger fint til ut mot havet midtveis mellom Stavanger og Bergen, har den lenge vært viktig for reisende langs kysten. Sveio ble opprettet som kommune i 1865 ved utskilling fra den daværende kommunen Finnås samtidig som Vikebygd ble lagt til. I 1902 ble Vikebygd skilt ut fra Sveio som egen kommune.

Frem til 1912 ble kommunenavnet skrevet «Sveen». Kommunen er oppkalt etter gården Sveio (på gammelnorsk Sviða). Ordet sviða betyr «svidd mark» eller «klaring skapt ved brenning». Sine nåværende grenser fikk Sveio faktisk først i 1964, da Valestrand og Vestre Vikebygd (vest for Ålfjorden) ble lagt til kommunen, likeledes de to gårdene Buvik og Flatnes fra tidligere Skjold kommune.

Voksende innbyggertall

Kommunens plassering mellom Haugesund og Stord gjør at den er en av de kraftigst voksende i regionen. I 2008 hadde Sveio eksempelvis 4824 innbyggere, mens det i dag bor 5668 i kommunen i følge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 17,5% på mindre enn ti år. I følge deres prognose vil det være 7047 innbyggere i Sveio når vi kommer til 2030.


Kommunen har to tettsteder; kommunesenteret Sveio og Førde. I Sveio og Førde finnes også kommunens to største grunnskoler, Sveio skule og Førde skule. Kommunen har én felles ungdomsskole lokalisert i Sveio sentrum. Her finner vi også kommunens handelssenter med blant annet to dagligvarebutikker, apotek, interiørbutikk, frisør, klesbutikk, to spisesteder, konditori, gullsmed og blomsterforretning.

Utenom de to tettstedene har kommunen ganske spredt bosetning, og flere grender. Blant annet finnes det bosetning og barneskoler i Vikse i sør, Lid i øst, Auklandshamn i nordvest og Valevåg/Valestrand i nord. I Valevåg ligger hjemmet til den anerkjente komponisten Fartein Valen. Primærnæringene er, etter offentlig administrasjon og tjenesteyting, viktigste næring i Sveio etter sysselsetting. 14 prosent av kommunens arbeidsplasser (2015) kommer fra primærnæringene. Jordbruket i kommunen har hovedvekt på husdyrhold (storfe, sau, svin, høns). Det drives også noe fiske og fiskeoppdrett langs kysten.

Fine tur-muligheter

Over hele kommunen finnes det mange ferskvann og myrområder; hele 22 kvadratkilometer av kommunen er dekket av ferskvann. Det er totalt 282 små og mellomstore vann i Sveio, med Vigdarvatnet sentralt i kommunen som det største. Vikinglandet ”Thor’s Rike” skal ligge på Bjelland like ved Vigdarvatnet.


Foto: Rannveig Marie Nesse

Kommunens høyeste topp er Trollvassnipa (432 moh) like øst for Valevåg. En tur til toppen tar 2-3 timer å gå frem og tilbake. Andre fine turer i Sveio går til Ryvarden fyr, Hopsfjellet, Kirkegården ved havet, Børshovda, Mølstrevåg m.m.

Les mer om fine turmuligheter for oppdagelsesferd i Sveio her:
https://www.sveio.kommune.no/kultur-og-idrett/turistinformasjon/fotturar/