10 millioner til Kongsgårdsprosjektet!

Regjeringen foreslår i revidert budsjett ti millioner kroner til den siste forsknings- og publiseringsfasen til Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes, melder Haugesunds Avis i dag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er i dag tilstede på Nordvegen Historisenter for å overlevere sjekken til Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som er prosjektansvarlig for utgravingene.

Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes har pågått over en tiårsperiode og går nå inn i sin siste fase. Formålet med Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes er å undersøke kongsgårdens plass i det norske kongedømmets tidlige historie og forhistorie gjennom det første årtusen e.Kr.

– Jeg er glad for at regjeringen bidrar med finansiering til dette som vil være av stor interesse både nasjonalt og ikke minst lokalt. Prosjektet skal også gi kunnskap om betydningen av sjøfart og handel med Norden, De britiske øyer og kontinentet, i en mye tidligere periode enn det som har vært kjent til nå. Det vil gi helt ny kunnskap om stedet, regionen og nasjonen, sier stortingsrepresentant Bente Thorsen til avisen.

Kongsgårdsprosjektet er et samarbeid mellom Kulturhistorisk museum og Karmøy kommune, Arkeologisk museum, UiS, Rogaland fylkeskommune, University of Cambridge og NIKU.

 

Det reviderte budsjettet er et signal som styrker regionens sentrale posisjon knyttet til vikingtiden. Det blir spennende å se hva arkeologene avdekker, når de nå undersøker en av de viktigste epokene i Norgeshistorien.

At Vikingland skal bygges i Sveio, skyldes økonomiske faktorer, fraværet av et slikt tilbud og de positive ringvirkningene parken vil få for Haugalandet og Sunnhordland, men kanskje aller viktigst – fordi dette faktisk er Vikingland.

 

FOTO: Anita L Arnøy