– Når Vikingland kommer – ikke hvis

– Vi er med på et unikt prosjekt som svært få har gjort før oss. Da handler det om å være nøyaktig og korrekt i arbeidet, sier Åse Aleheim.

Hun er ansatt som samfunnsplanlegger i plan- og næringsavdelingen i Sveio kommune, og har fått gleden av å jobbe med Vikingland helt siden de lanserte tilgjengelig areal på Bjelland, og et ønske om å få fornøyelsesparken til ”leio”.

Men etter fire år, en revidering av planprogrammet, audiens hos fylkesmannen og gjentatte behandlinger i kommunestyret, gjenstår fortsatt første spadestikk på det 1800 mål store området.

Les også: Med internasjonal ekspertise på laget

– Det er mange avklaringer og høringsrunder i et så stort prosjekt. Men dersom Vikinglandet Utvikling AS nå kjører på med detaljreguleringsplan, kan arbeidet med å bygge parken allerede starte til neste år, sier Aleheim fornøyd.

PROSJEKTLEDER: Terje Devold.

Prosjektleder Terje Devold holder litt mer igjen, og antar byggingen først er i gang i 2020.

– Trolig må vi kanskje strekke oss inn i 2021 også, da det tar tid å få godkjent områdeplanen. Offentlig planlegging er tidkrevende og lange prosesser, sier han.

Områdeplanen er under utarbeidelse, og når den er godkjent uten innsigelser kan det iverksettes detaljprosjektering.

Verdens vikinghovedsete

Når alt er på plass vil Sveio kunne bidra til å forsterke regionens merkevare ”Homeland of the Viking Kings”, med mål om å bli verdens vikinghovedsete.

Et svært lærerikt, men også meget utfordrende prosjekt ifølge Aleheim.

– Det er få eller ingen å sammenligne med. Tusenfryd og Kongeparken er eldre, etablerte parker som er regulert etter et annet lovverk. I dag er det mye strengere, sier hun.

Og prosjektet har saktens gitt henne hodebry iblant. Det er nemlig ikke bare-bare å lage en kommunedelplan for Sveio sentrum med næring, handel, skole og svømmeanlegg – og samtidig ta høyde for en fornøyelsespark.

THOR´S RIKE: Her skal Vikingland ligge. Skisse: Sveio Kommune

– Når Vikingland er på plass, krever det nye planer med nytt fokus, sier hun med to streker under ”når”.

For Vikingland blir stort når det kommer. Og det til tross for at enkelte liker å hevde at det er et luftslott.

– Vi hadde aldri søkt audiens hos fylkesmannen for å legge til rette for et kanskje-prosjekt. Vi må planlegge dette som vi gjør med alt annet, forskjellen er bare at dette er større enn noe annet vi har gjort tidligere, og det krever derfor flere runder og ressurser. Det er uhyre viktig at vi gjør alt skikkelig, sier hun.

Store ringvirkninger

Hun legger til at dette langt fra bare skal gagne Sveio. Her skal hele regionen med.

– Jeg tror Vikingland vil skape arbeidsplasser også langt utenfor kommunen. Reiselivsnæringen i hele regionen vil vokse, og ringvirkningene enda større.

Flere overnattinger, restaurantbesøk og generelt mer handel og penger i omløp er forventet.

STORT AREAL: Det er tatt høyde for at det kan komme flere utbygginger i tillegg til Vikingland. Skisse: Sveio Kommune

Området ligger også strategisk til ved E 39, E 134 og tilkomst fra Fv 47. Trafikkbelastningen kan dermed fordeles på flere retninger som alle har kapasitet til å avvikle en trafikkøkning.

– En tur fra Bergen eller Stavanger vil i framtiden kun ta en til to timer, men det er ikke bare Haugesundsregionen og nabobyene som vil komme på besøk. Det er også forventet tusentalls besøkende fra resten av Norge og utlandet. Regionen sett under ett har vi store opplevelser å tilby lokale som tilreisende, sier Aleheim.

Les også: Gode muligheter for overskudd!

Parallelt jobbes det med å få på plass offentlig finansiering og privat kapital til gigantprosjektet.

I 2018 har han og resten av prosjektgruppen mål om å få på plass områdeplanen samt få bekreftet den kommunale medfinansieringen fra hele regionen.

– Når det er på plass vil nok ikke de private aktørene være så avventende, sier Devold som høster gode tilbakemeldinger på prosjektet.