Norges eneste riksmonument

Harald Hårfagre var vikingkongen som samlet Norge til ett rike. I forrige århundre mente man å kunne påvise den gravhaugen som var beskrevet hos Snorre. Og over denne haugen ble Riksmonumentet over Norges Samling reist i 1872, ved tusenårsfesten for Norges samling til et rike.

Foto: Henry Leirvoll

Den mest sannsynlige begivenhetsrekken i dag sier at Harald Hårfagre ble født ca. 850 i Sogn, og ble konge der som tiåring. Med base i Sogn erobret han Hordaland og Rogaland. Tilnavnet Hårfagre fikk han fordi han skal ha nektet å klippe hår og skjegg før han hadde samlet Norge til ett rike. Rundt 872 vant han slaget ved Hafrsfjord, som regnes som samlingen av Norge. Harald regjerte som konge frem til sin død rundt år 932.

Snorre forteller i Heimskringla:

Kong Harald døde sottedøden på Rogaland og er hauglagt på Haugar ved Karmsund ved Haugesundet står en kirke, og like ved kirkegården i nordvest er kong Harald Hårfagres haug, men vestenfor kirken ligger gravsteinen til kong Harald, den som lå over graven inne i haugen. Steinen er tretten og en halv fot lang og nesten to alen bred. Midt i haugen var kong Haralds grav; der sto det en stein ved hodet og en ved føttene, og hellen var lagt ovenpå dem, og det var fylt med stein på begge sider under. De steinene som var i haugen, og som det her er fortalt om, står der nå på kirkegården.

Basert på dette mente man å kunne finne Harald Hårfagres gravhaug på Gard 2 km nord for Haugesund sentrum. Over denne haugen ble Riksmonumentet over Norges Samling reist i 1872, ved tusenårsfesten for Norges samling til et rike.

Monumentet er tegnet av arkitekt Christian Christie. Gravhaugen er omgitt av en granittmur med 29 bautasteiner, en fra hver av de gamle norske fylkene. På toppen av haugen står en 17 m høy granittobelisk, med fire bronsepaneler rundt basis. Hvert av panelene avbilder viktige scener fra Harald Hårfagres liv og levnet.

Det er ikke langt fra riksmonumentet til Bjelland i Sveio der fornøyelsesparken ”Thors Rike” er planlagt.

https://www.visithaugesund.no/opplevelser/haraldshaugen-norges-riksmonument-p794713