Kun en time fra Bergen og Stavanger

Rogfast og Hordfast vil få en enorm betydning for det planlagte vikinglandet i Sveio.

Fornøyelsesparken Thor’s Rike retter seg inn mot tre hovedgrupper av besøkende; regionmarkedet, turistmarkedet og special-interest-markedet.

Regionens egne innbyggere er naturlig nok en svært viktig målgruppe for parken. Disse besøker erfaringsmessig temaparker flere ganger i løpet av året som del av en familieopplevelse, i forretningssammenheng og som vertskap for venner og slektninger på besøk. Regionmarkedet vil i dag regnes som Haugalandet og Sunnhordland.

Med Rogfast og Hordfast og et ferjefritt E39 utvides regionmarkedet betraktelig, noe som vil få stor betydning for vikinglandet. Arbeidet med Rogfast kan få oppstart allerede i høst, og er planlagt ferdigstilt i 2023. Politikerne håper at Hordfast kan settes i gang allerede neste år. Når de er ferdig utbygd vil det kun ta en drøy time å kjøre fra Bergen og Stavanger til Thor’s Rike i Sveio.

Rogfast og Hordfast vil også få betydning for turistmarkedet. Målet er at turister på Norges-ferie skal anse Thor’s rike som «en omreise verdt», og omveien fra Hansabryggen i Bergen eller en tur til Preikestolen vil bli betraktelig mindre med et ferjefritt E39. Haugalendinger har i årevis kjørt i hopetall til Kristiansand for å oppleve Dyreparken. Sørlendingene kan gjøre det samme for å oppleve vikingland, og når E39 er ferdig utbygget helt til Kristiansand, vil reisetiden halveres i forhold til i dag.

Statens vegvesens egen animasjonsvideo viser veldig tydelig hvordan et ferjeløst E39 vil komme til å se ut, og hvilken enorm betydning det vil få, ikke bare for Thor’s Rike, men for hele regionen – og resten av vestlandet.